L'enfocament del projecte reposa en els següents pilars:

Objetiu estratègic 1

Capitalització de casos reeixits de formes de governança i d'iniciatives pràctiques de prevenció i gestió de riscos naturals.

Objectiu estratègic 2

Disseny d'una metodologia per a l'elaboració d'un marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos en zones de muntanya SUDOE.

Objectiu estratègic 3

Testar el marc estratègic transnacional en territoris pilot per als riscos esmentats.

Objectiu estratègic 4

Comunicació i difusió de resultats i eines.