Les zones de muntanya estan entre els territoris més afectats pels riscos naturals i es preveu que aquests riscos s'incrementin pels efectes del canvi climàtic (sequeres més severes, temperatures mitjanes més elevades, canvis en el règim de les precipitacions). Aquests riscos no coneixen límits administratius (per exemple, incendis que traspassen fronteres de masses forestals contínues) i necessiten una coordinació transnacional.

A més, l'espai SUDOE és una de les zones del món que més pateix i patirà els efectes del canvi climàtic (IPCC, 2014).

En reforçar un enfocament basat en els riscos considerant el canvi climàtic, el projecte s'alinea amb acords internacionals com el
Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres de les Nacions Unides i l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic.

El projecte MONTCLIMA desenvoluparà el primer marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals en zones
de muntanya per al territori SUDOE.

Objectius

Objectiu estratègic 1

Capitalització de casos reeixits de formes de governança i d'iniciatives pràctiques de prevenció i gestió de riscos naturals.

Objectiu estratègic 2

Disseny d'una metodologia per a l'elaboració d'un marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos en zones de muntanya SUDOE.

Objectiu estratègic 3

Testar el marc estratègic transnacional en territoris pilot per als riscos esmentats.

Objectiu estratègic 4

Comunicació i difusió de resultats i eines.

PRESSUPOST

Pressupost total: 1.401.811 €

FEDER: 1.051.358 €

Inici: Julio 2019

Final: Diciembre 2021

Socis

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt